ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย


ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
กระเป๋าหายที่อินเดีย...
ท้องเสียที่ซาอุฯ...
เหตุการณ์ทุกข์ๆ ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ
 
อุ่นใจได้.....ไม่ว่าที่ไหน เวลาใด
อุ่นใจยิ่งขึ้น ...
 
ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
Bangkok Insurance SOS
 
 
คุ้มครอง ครอบคลุม
ด้วย 2 แผนความคุ้มครอง  
 
สามารถเลือกแผนความคุ้มครอง
ที่เหมาะสมของการเดินทาง หรือ
ตามที่ต้องการของลูกค้าคนสำคัญได้
โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนความคุ้มครอง
ดังต่อไปนี้
 
- แผนคุ้มครองบุคคล CTA 2
- แผนอุ่นใจข้ามแดน CTA 9
 
 
แผนคุ้มครองบุคคล
ความคุ้มครอง / Converage Personal Pattern Visa Pattern
Plan 1 Plan 2 Plan 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา
หรือจาก อุบัติเหตุ
Death, dismemberment, loss of sight
or permanent disability caused by accident
1,000,000.- 2,000,000.- 1,500,000.-
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
Medical expenses
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา พยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้าย
Evacuation and/or repatriation expenses

1,000,000.-

1,000,000.-

2,000,000.-

2,000,000.-

1,500,000.-

1,500,000.-

Premiums included Stamp Duty and Vat.  
Period of Insurance
(Unit : Day)
Plan 1 Plan 2 Plan 3
1 - 4 310 420 340
5 - 10 350 470 390
11 - 20 560 700 600
21 - 30 790 1,020 870
31 - 40 1,020 1,310 1,140
41 - 50 1,240 1,530 1,360
51 - 60 1,460 1,760 1,580
61 - 70 1,690 1,980 1,810
71 - 80 1,910 2,210 2,030
81 - 90 2,130 2,430 2,260
91-120 3,130 3,620 3,370
121-150 3,780 4,490 4,130
151-180 4,480 5,320 4,950
  Remark. คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  1.  ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
  2.  เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
  3.  ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ
 

บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com


ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย อุบัติเหตุ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย อุบัติเหตุ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย