ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย


ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
กระเป๋าหายที่อินเดีย...
ท้องเสียที่ซาอุฯ...
เหตุการณ์ทุกข์ๆ ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ
 
อุ่นใจได้.....ไม่ว่าที่ไหน เวลาใด
อุ่นใจยิ่งขึ้น ...
 
ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
Bangkok Insurance SOS
 
 
คุ้มครอง ครอบคลุม
ด้วย 2 แผนความคุ้มครอง  
 
สามารถเลือกแผนความคุ้มครอง
ที่เหมาะสมของการเดินทาง หรือ
ตามที่ต้องการของลูกค้าคนสำคัญได้
โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนความคุ้มครอง
ดังต่อไปนี้
 
- แผนคุ้มครองบุคคล CTA 2
- แผนอุ่นใจข้ามแดน CTA 9
 
 
แผนอุ่นใจข้ามแดน
ความคุ้มครอง / Converage Personal Pattern Visa Pattern
  Plan 1 Plan 2 Plan 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา
หรือจาก อุบัติเหตุ
Death, dismemberment, loss of sight
or permanent disability caused by accident
1,000,000.- 2,000,000.- 1,500,000.-
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
Medical expenses
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา พยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้าย
Evacuation and/or repatriation expenses

1,000,000.-

1,000,000.-

2,000,000.-

2,000,000.-

1,500,000.-

1,500,000.-

3.เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน)
Hospital daily benefit (max.up to 60 days)
18,000
( 300 / วัน )
36,000
( 600 / วัน )
30,000
( 500 / วัน )
4.การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น
Loss of baggage and personal effects
(max.up to 5,000 Baht per item)
40,000 70,000 50,000
5.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
Delayed baggage
4,000 15,000 10,000
6.การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง
Cancelation / Curtailment of the trip
100,000 150,000 100,000
7.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
Personal liability
2,000,000 4,000,000 3,000,000
8.ความล่าช้าของเที่ยวบิน
(จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมง)
Delayed departure (1,000 Baht for each 12
consecutive hours delay)
2,000 6,000 4,000
9.การจี้เครื่องบิน
Hijack (max.up to 60 days)
90,000
( 1,500 / วัน )
120,000
( 2,000 / วัน )
90,000
( 1,500 / วัน )
Premiums included Stamp Duty and Vat.  
Period of Insurance
(Unit : Day)
Plan 1 Plan 2 Plan 3
1 - 4 570 810 640
5 - 10 740 990 790
11 - 20 1,190 1,500 1,270
21 - 30 1,670 2,160 1,860
31 - 40 2,150 2,790 2,430
41 - 50 2,620 3,260 2,950
51 - 60 2,950 3,560 3,380
61 - 70 3,570 4,210 3,850
71 - 80 3,850 4,690 4,330
81 - 90 4,510 5,160 4,800
  Remark. คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  1.  ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
  2.  เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
  3.  ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ
 

บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com


ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย อุบัติเหตุ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย อุบัติเหตุ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย อุบัติเหตุ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย อุบัติเหตุ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 

ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับนักเดินทาง ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันภัย